تبلیغات
کلمه - معناى ظاهر و باطن قرآن
 
کلمه
کل یوم عاشورا و کلّ ارضٍ کربلا
درباره وبلاگ


این وبلاگ برای خوانندگانی محترمی که مطالب مفید تربیتی و قرآنی را دنبال می کند طراحی گردیده واز نقطه نظرات شما استقبال می کند" ahmadi315@yahoo.com
98-9357728846++

مدیر وبلاگ : محمد علی احمدی
نظرسنجی
مطالب ومحتوای این وبلاگ چگونه است؟


پرسش
مقصود از روایاتی که می‌گویند: قرآن، داراى هفتاد بطن است، چیست؟ و معنای ظاهر و باطن چیست؟ آیا در روایات معنا شده‌اند؟ و امامان از این شیوه استفاده می‌کردند؟
پاسخ اجمالی
معناى «ظاهر» این است که: وقتى قرآن را مطالعه می‌کنیم با دقت و تدبر در آیات، مطالبى را می‌فهمیم که مطابق با ظاهر آیات بوده و طبق اصول محاوره می‌توان به آن احتجاج نمود و هر کسى که با اصول محاوره زبان عرب آشنا باشد، از عبارات قرآن همان معانى و مطالب را می‌فهمد. اما «باطن» این چنین نیست؛ زیرا معناى باطنى، مدلول لفظ قرآن نیست، بلکه با مراجعه به آیات دیگر و روایات باید فهمیده شود.
مشهور است که قرآن، داراى هفت بطن یا هفتاد بطن است.
در روایات ظاهر و باطن قرآن با نگرش‌های متعددی مانند عقیدتی و اخلاقی معنا شده است.
یکى از رایج‌ترین گونه‌هاى تفسیر در سخنان تفسیرى پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع)، تبیین باطن آیات قرآن است که نمونه‌هایی از آن در پاسخ تفصیلی آمده است.
پرسش
مقصود از روایاتی که می‌گویند: قرآن، داراى هفتاد بطن است، چیست؟ و معنای ظاهر و باطن چیست؟ آیا در روایات معنا شده‌اند؟ و امامان از این شیوه استفاده می‌کردند؟
پاسخ اجمالی
معناى «ظاهر» این است که: وقتى قرآن را مطالعه می‌کنیم با دقت و تدبر در آیات، مطالبى را می‌فهمیم که مطابق با ظاهر آیات بوده و طبق اصول محاوره می‌توان به آن احتجاج نمود و هر کسى که با اصول محاوره زبان عرب آشنا باشد، از عبارات قرآن همان معانى و مطالب را می‌فهمد. اما «باطن» این چنین نیست؛ زیرا معناى باطنى، مدلول لفظ قرآن نیست، بلکه با مراجعه به آیات دیگر و روایات باید فهمیده شود.
مشهور است که قرآن، داراى هفت بطن یا هفتاد بطن است.
در روایات ظاهر و باطن قرآن با نگرش‌های متعددی مانند عقیدتی و اخلاقی معنا شده است.
یکى از رایج‌ترین گونه‌هاى تفسیر در سخنان تفسیرى پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع)، تبیین باطن آیات قرآن است که نمونه‌هایی از آن در پاسخ تفصیلی آمده است.
پاسخ تفصیلی
در روایات متعدد وارد شده است که قرآن،‏ ظاهر و باطنی دارد‏ است؛ مانند:
پیامبر خدا(ص): «هیچ آیه‌اى از قرآن نیست، مگر این‌که ظاهرى و باطنى دارد، و هیچ حرفی
[1]‏ از آن نیست، مگر این‌که تأویلى دارد و تأویل آن‌را جز خدا و ریشه‌داران در دانش، کسى نمی‌داند[2]».[3]
امام باقر(ع): «...کتاب خدا، ظاهر و باطنى دارد و معانی‌اى، ناسخى و منسوخى، محکم و متشابهى، قانون‌ها و مَثَل‌هایى، فصل و وصلى، و حروفى و تصریفى. پس هرکسی ادّعا کند که کتاب خدا مُبهم است، هم خود به هلاکت افتاده و هم دیگران را به هلاکت کشانده است».[4]
تحقیق درباره شمار بَطن‌هاى قرآن‏
بر اساس دسته‌ای از احادیث که در برخی از کتاب‌های حدیثی و غیر حدیثی آمده، بطن قرآن تا «هفت بطن» شمرده شده است؛ مانند این‌که پیامبر خدا(ص) فرمود: «قرآن، ظاهرى دارد و باطنى، و باطن آن هم باطنى دارد تا هفت بطن».
[5]
اما «سبعین بطناً»(هفتاد بطن)، نیز مشهور شده است که بر پایه تحقیق و جست‌وجو؛ مبدأ این شهرت، روایاتى هستند که در شمارى از منابع غیر حدیثى آمده‌اند؛ از جمله:
1. کتاب «ختم الاولیاء» حکیم ترمذی(قرن سوم).
[6]
2. تفسیر «إعجاز البیان» صدر الدین قونوى(متوفای ۶۷۱ق). وى در تبیین «بطون قرآن و اسرار حروف» آورده است: سرّ بطون قرآن، براى هرکس کشف نمی‌شود که پیامبر خدا(ص) درباره آن فرموده: «قرآن، ظاهر و باطنى دارد تا هفت باطن» و در روایتى «تا هفتاد باطن».[7]
3. سیّد حیدر آملى، از عرفاى امامیّه در قرن هشتم، در «جامع الأسرار»، ضمن اشاره به این حدیث، به احادیث دیگرى که بطون قرآن را «هفت‌صد بطن» و «هفتاد هزار بطن» می‌دانند نیز اشاره کرده است.[8]
و کتاب‌های غیر حدیثى دیگر که این مطلب در آنها تکرار شده است.‏[9]
این احتمال هم وجود دارد که کلمه «سبعة» در هنگام رونویسى از منابع حدیثى، تصحیف شده و به «سبعین» تبدیل شده باشد.
معناى ظاهر و باطن قرآن
معناى «ظاهر» این است که: وقتى قرآن را مطالعه می‌کنیم با دقت و تدبر در آیات، مطالبى را می‌فهمیم که مطابق با ظاهر آیات بوده و طبق اصول محاوره می‌توان به آن احتجاج نمود و هر کسى که با اصول محاوره زبان عرب آشنا باشد، از عبارات قرآن همان معانى و مطالب را می‌فهمد. به دیگر سخن؛ ظاهر لفظ قرآن، معنایى ساده دارد که با مراجعه به آن براى افراد آشنا به زبان عربی قابل فهم است. اما «باطن» این چنین نیست که هر کسى آشنا به محاوره زبان عرب باشد بفهمد؛ زیرا معناى باطنى، مدلول لفظ قرآن نیست، بلکه با مراجعه به آیات دیگر و روایات باید فهمیده شود.
[10]
علّامه طباطبایی(ره)، پس از آن‌که روایات دلالت کننده بر اشتمال قرآن بر ظاهر و باطن را یادآورى می‌کند، در بخشى دیگر، درباره تعریف آن دو می‌گوید: «ظاهر آیه، همان معناى روشن و آشکار آن است و باطن آیه، آن معنایى است که در پس معناى ظاهر جاى گرفته، چه آن معناى باطن، یکى باشد یا بیشتر، و چه با معناى ظاهر نزدیک باشد، به گونه‌اى که براى ارتباط با آن نیاز به واسطه نداشته باشد، یا آن‌که میان آن دو، فاصله‌اى باشد به شکلى که ارتباط باطن با ظاهر نیازمند واسطه باشد».[11]
معناى ظاهر و باطن قرآن‏ از نگاه احادیث
در روایات ظاهر و باطن قرآن با نگرش‌های متعدد؛ مانند عقیدتی و اخلاقی معنا شده است که در ذیل به برخی از آنها اشاره می‌شود:
1. پیامبر خدا(ص): «[قرآن‏] کتابى است که در آن، تفصیل و بیان و تحصیل [حقایق] است. سخن قاطع است و شوخى نیست. ظاهر و باطن دارد. ظاهرش حُکم است و باطنش علم. ظاهرش زیباست و باطنش ژرف. ستارگانى دارد و ستارگانش ستارگانى دارند...».
[12]
2. امام على(ع): «هیچ آیه‌اى نیست، مگر آن‌که چهار معنا دارد: ظاهر و باطن و حد و مُطَّلَع. ظاهر، تلاوت است. باطن، فهمیدن است. حد، احکام حلال و حرام است و مُطَّلَع، آنچه خداوند با آن آیه از بنده خواسته است».[13]
علّامه طباطبایى(ره) در ذیل این حدیث می‌گوید: مراد از تلاوت، آن چیزى است که ظاهر لفظ بر آن دلالت دارد، به دلیل آن‌که امام(ع) ظاهر را از اقسام معانى شمرده است. مراد از فهم - که امام(ع) باطن را به آن تفسیر کرد -، معناى باطنى آن ظاهر است. مراد از سخن ایشان که: «حد، احکام حلال و حرام است»؛ ظاهر معارف الهى است که در حدّ ابتدایى یا متوسّط از قرآن دریافت می‌شود، در مقابلِ مُطّلع که مرتبه عالى این دریافت است. نیز ممکن است بگوییم که حد و مُطّلع، دو امر نسبى هستند، هم‌چنان که ظاهر و باطن نسبى هستند. بنابر این، هر مرتبه بالاتر نسبت به پایین‌ترش، مطّلع است.[14]
3. امام على(ع): «ظاهر قرآن؛ عملى واجب، و باطنش؛ علمى نهفته و در پرده است، ولی در نزد ما معلوم بوده و نوشته شده است».[15]
نمونه‌هایى از تفسیر باطنى در احادیث
یکى از رایج‌ترین گونه‌هاى تفسیر در سخنان تفسیرى پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع)، تبیین باطن آیات قرآن است، این امر به حدّى است که نمونه‌هاى فراوانى از تفسیر باطنی، در منابع حدیثی دیده می‌شود. در این‌جا به ذکر چند نمونه بسنده می‌شود:
1. عبد اللَّه بن عمر گوید: پیامبر خدا(ص) این سخن خداوند: «تَبارَکَ الَّذی بِیَدِهِ الْمُلْک...‏» تا «لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً»
[16] را تلاوت نمود و سپس فرمود: «[تا بیازماید که‏] کدامتان بهترین عقل را دارید و از حرام‌هاى خدا بیشتر پروا می‌کنید و در طاعت خدا شتابان‌ترید».[17]
2. مفضّل گوید: از امام صادق(ع) درباره آیه «فالِقُ الْحَبِّ وَ النَّوى‏»[18] پرسیدم، فرمود: «حَب، مؤمن است، به خاطر این سخن خداوند: "و من محبّتى از خودم بر تو افکندم‏".[19] نوا، کافرى است که از حق دور و آن‌را نپذیرفته است».[20]
3. عبداللَّه بن سنان گوید: ذریح مُحاربى گفت: به امام صادق(ع) گفتم: خداوند در کتابش به من دستورى داده که دوست دارم آن‌را انجام دهم. آن‌حضرت فرمود: «آن چیست؟» گفتم: این سخن خدای عزّ وجلّ: «ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ‏»،[21] امام(ع) فرمود: «ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ»، دیدار امام است و «وَ لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ» همین مناسک [حج] است».
[عبدالله بن سنان گفت: خودم‏] خدمت امام صادق رسیدم و گفتم: فدایت گردم! معناى: «ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ‏» چیست؟ آن‌حضرت فرمود: «کوتاه کردن سبیل، چیدن ناخن و شبیه اینها».
گفتم: فدایت گردم! ذریح مُحاربى، از شما براى ما نقل کرد که به او گفته‌اید: «ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ»، دیدار امام است و «و لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ»‏، انجام همین مناسک است»؟
امام(ع) فرمود: «ذریح راست گفته است. قرآن، ظاهر و باطنى دارد؛ امّا آنچه ذریح فهمیده و پذیرفته، چه کسى آن‌را درک می‌کند و می‌پذیرد؟!».
[22]
علت سخن گفتن قرآن با دو زبان ظاهر و باطن
در علت این‌که چرا قرآن با دو زبان ظاهر و باطن سخن گفته است، باید گفت:
اوّلاً: انسان به علت دارا بودن پیکر مادى، در میان مادیات غوطه‌ور بوده و اکثر توجه او به امور مادى است، لذا در تمام حالات، آمادگى درک معنویات را ندارد، بویژه که مطالب عمیقى باشد.
ثانیاً: علاوه بر حالات مختلف یک فرد، سطح فکر مردم و توجه معنوى آنان با هم متفاوت است و میزان فهم و درک آنان یکسان نیست. به همین جهت لازم بود که در قرآن مطابق فهم عموم مردم معانى ظاهرى وجود داشته باشد و براى حالات خاص یک فرد و یا افراد آماده، نکات دقیقى نیز در کار باشد که جوابگوى نیازهاى معنوى آنان در سطوح مختلف باشد تا براى آنان که روحى حساس دارند و می‌توانند در عالم معنوى اوج بگیرند و حتى در عوالم ملکوتى سیر کنند، معانى بسیار دقیق‏ و مفاهیم بسیار ظریفى به عنوان غذاى روحى در دسترسشان قرار گیرد.
[23]

[1]. حرف، در این‌جا به معناى «وجه» است و مقصود از آن، وجهى از کلام است که آیه یا آیاتى مشتمل بر آن است، از قبیل: امر، نهى، موعظه، ترغیب، تهدید و مانند اینها. بنا بر این، هیچ وجهِ سخنى در قرآن نیست، مگر آن‌که تأویلى دارد.
[2]. آل عمران، 7.
[3]. مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج ‏33، ص 155، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ دوم، 1403ق.
[4]. همان، ج ‏89، ص 90.
[5]. ابن ابی جمهور احسایی، محمد بن علی، عوالی اللئالی العزیزیة، ج ‏4، ص 107، قم، دار سید الشهداء للنشر، چاپ اول، 1405ق؛ عین القضات همدانى،‏ تمهیدات، متن، ص 3، دانشگاه تهران‏، چاپ اول‏، 1341ش.
[6]. الحکیم الترمذى، ختم الاولیاء، ص 493، بیروت، مهد الآداب الشرقیة، چاپ دوم، 1422ق.
[7]. قونوی، صدرالدین محمد، اعجاز البیان فی تفسیر ام القرآن، ص 128، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، 1381ش.
[8]. آملى، سید حیدر، جامع الأسرار و منبع الأنوار، ص 530، تهران، مرکز انتشارات علمى و فرهنگى، چاپ اول، 1368ش.
[9]. ر.ک: فیض کاشانی، ملامحسن، تفسیر الصافی، ج ‏1، ص 60 – 61، تهران، انتشارات الصدر، چاپ دوم، 1415ق؛ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ‌ج ‌9، ص 295، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، 1404ق؛ حائرى اصفهانى، محمدحسین بن عبدالرحیم، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیة، ص 58، قم، دار احیاء العلوم الاسلامیه‏، چاپ اول، 1404ق.
[10]. طاهرى‏، حبیب الله، درسهایى از علوم قرآنى، ج ‏2، ص 195، قم، اسوه‏، چاپ اوّل‏، 1377ش؛ ابو عاصى،‏ محمد سالم، علوم القرآن عند الشاطبی، ص 74، قاهره، دارالبصائر، چاپ اوّل‏، 1426ق.
[11]. طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ‏3، ص 74، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، 1417ق.
[12]. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج ‏2، ص 599، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، 1407ق.
[13]. تفسیر الصافی، ج ‏1، ص 31.
[14]. المیزان فى تفسیر القرآن، ج‏3، ص: 73 – 74.
[15]. ابن حیون مغربی، نعمان بن محمد، دعائم الإسلام، ج ‏1، ص 53، قم، مؤسسة آل البیت(ع)، چاپ دوم، 1385ق.
[16]. «پربرکت و زوال‌ناپذیر است کسى که حکومت جهان هستى به دست اوست، و او بر هر چیز تواناست. آن‌کس که مرگ و حیات را آفرید تا شما را بیازماید که کدام‌یک از شما بهتر عمل می‌کنید...»؛ ملک، 1 – 2.
[17]. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج ‏10، ص 484، تهران، ناصر خسرو، چاپ سوم، 1372ش؛ سیوطی، جلال الدین، الدر المنثور فی تفسیر المأثور، ج ‏4، ص 211، قم، کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی، 1404ق.
[18]. «شکافنده دانه و هسته‏»؛ انعام، 95.
[19]. ‏طه، 39.
[20]. عیاشی، محمد بن مسعود، کتاب التفسیر، ج ‏1، ص 370، تهران، المطبعة العلمیة، چاپ اول، 1380ق.
[21]. «سپس باید آلودگى خود را بزدایند و به نذرهاى خود وفا کنند»؛ حج، 29.
[22]. الکافی، ج ‏4، ص 549.
[23]. ر.ک: طباطبائى‏، سید محمد حسین، قرآن در اسلام، ص 36 – 42، تهران، دار الکتب الاسلامیه‏، چاپ دوم‏، 1353ش؛ درسهایى از علوم قرآنى، ج ‏2، ص 199 – 200.
منبع"اسلام کوئست.


نوع مطلب : پرسش و پاسخ، اسلام، قرآن، اهلبیت(ع)، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
یکشنبه 2 تیر 1398 05:50 ب.ظ

Thank you. An abundance of information!

cialis pills boards effetti del cialis cialis patent expiration tadalafil generic prix cialis once a da ou acheter du cialis pas cher cialis 5 mg buy cialis pills in singapore cialis coupons cialis coupons
یکشنبه 2 تیر 1398 03:16 ق.ظ

Thanks. I enjoy this.
sublingual cialis online prezzo di cialis in bulgaria non 5 mg cialis generici click now cialis from canada cialis qualitat cialis with 2 days delivery click here cialis daily uk cialis therapie cialis taglich cialis canadian drugs
پنجشنبه 30 خرداد 1398 06:23 ق.ظ

You've made your point.
cialis 20 mg cost cialis 10mg prix pharmaci cialis for daily use free cialis prix de cialis cialis online napol cialis generic tadalafil buy cialis en mexico precio cialis farmacias guadalajara acheter cialis kamagra
چهارشنبه 29 خرداد 1398 03:30 ب.ظ

Kudos. I value this!
ou acheter du cialis pas cher cialis prices buy cialis online cialis efficacit tadalafil generic cialis tadalafil look here cialis cheap canada cialis canada on line cialis pas cher paris tesco price cialis
سه شنبه 28 خرداد 1398 11:01 ب.ظ

Nicely put. Thank you.
only now cialis 20 mg precios cialis peru cialis 20 mg effectiveness cialis professional from usa cialis generico online cialis 5 mg effetti collateral cialis 20 mg cost viagra vs cialis vs levitra purchase once a day cialis cialis per paypa
دوشنبه 27 خرداد 1398 09:41 ق.ظ

Amazing info, Appreciate it!
acquistare cialis internet cialis generique 5 mg cialis professional yohimbe cialis dose 30mg cialis bula cialis side effects dangers deutschland cialis online 5 mg cialis pharmacie en ligne canadian cialis cialis canada
شنبه 25 خرداد 1398 01:33 ق.ظ

Great content, Regards!
side effects for cialis cialis pills price each callus buying cialis on internet costo in farmacia cialis look here cialis cheap canada legalidad de comprar cialis generic cialis tadalafil rx cialis para comprar deutschland cialis online
چهارشنبه 22 خرداد 1398 05:40 ب.ظ

You actually explained that superbly.
cialis 20mg acheter cialis meilleur pri cialis for bph prix de cialis cialis sicuro in linea 5 mg cialis coupon printable 40 mg cialis what if i take low cost cialis 20mg acquistare cialis internet import cialis
جمعه 23 فروردین 1398 03:51 ب.ظ

Information clearly regarded.!
northwest pharmacy canada drugstore online canada pharmacy canada reviews canada online pharmacies reviews pharmacy canada online prescriptions canada rx canada online pharmacy online pharmacies legitimate canada online pharmacies medication buy viagra 25mg
جمعه 16 آذر 1397 04:47 ق.ظ

Terrific info, Kudos!
link for you cialis price generic cialis review uk we choice cialis uk cialis for bph only best offers 100mg cialis cialis 20mg prix en pharmacie weblink price cialis 40 mg cialis what if i take cialis cipla best buy bulk cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:43 ب.ظ

Regards, Numerous forum posts!

i recommend cialis generico generic low dose cialis effetti del cialis cialis 20mg prix en pharmacie cialis 5mg prix where to buy cialis in ontario cialis authentique suisse cialis venta a domicilio cialis 10mg prix pharmaci enter site natural cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 02:16 ق.ظ

Awesome facts. Thanks!
generic cialis i recommend cialis generico cialis 20 mg cut in half cialis sans ordonnance import cialis preis cialis 20mg schweiz cialis daily dose generic generic cialis at the pharmacy cialis for daily use buy cialis sample pack
سه شنبه 13 آذر 1397 03:52 ق.ظ

Amazing a lot of superb advice!
buying cialis on internet weblink price cialis we choice cialis uk viagra vs cialis vs levitra buy cialis sample pack purchasing cialis on the internet best generic drugs cialis cialis 05 buy generic cialis where do you buy cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 02:45 ب.ظ

Many thanks, Loads of stuff!

cialis bula look here cialis cheap canada cialis 20mg preis cf cialis sicuro in linea cialis bula price cialis best 5 mg cialis pharmacie en ligne acquisto online cialis preis cialis 20mg schweiz buy generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 03:16 ق.ظ

You've made your point.
buy cialis uk no prescription cialis 20mg buy cialis uk no prescription cialis farmacias guadalajara prices on cialis 10 mg cialis purchasing i recommend cialis generico cilas cialis coupons printable wow cialis tadalafil 100mg
شنبه 10 آذر 1397 03:36 ب.ظ

Very good facts. Regards!
order cialis from india no prescription cialis cheap generic cialis no prescription cialis cheap cialis para que sirve cialis coupons we choice free trial of cialis cialis 100 mg 30 tablet import cialis cilas
شنبه 10 آذر 1397 02:52 ق.ظ

You actually mentioned it perfectly!
cialis daily warnings for cialis we like it safe cheap cialis only now cialis for sale in us click now cialis from canada cialis authentique suisse comprar cialis navarr cialis canadian drugs overnight cialis tadalafil comprar cialis 10 espa241a
جمعه 9 آذر 1397 03:34 ب.ظ

You reported it wonderfully.
where to buy cialis in ontario cialis uk next day cialis 20mg cialis coupons printable cialis 5 mg schweiz buy cheap cialis in uk order generic cialis online cialis generika in deutschland kaufen cialis online nederland cialis generico postepay
جمعه 9 آذر 1397 03:48 ق.ظ

Thanks a lot, Quite a lot of forum posts.

cialis tablets for sale cialis e hiv cialis 5mg prix we use it cialis online store cialis name brand cheap callus cialis usa cost price cialis wal mart pharmacy cialis side effects dangers cialis generika in deutschland kaufen
پنجشنبه 8 آذر 1397 04:26 ب.ظ

This is nicely said! .
cialis australia org cialis generika in deutschland kaufen buy brand cialis cheap achat cialis en europe click now buy cialis brand opinioni cialis generico cialis en 24 hora cialis professional yohimbe are there generic cialis acquisto online cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 04:28 ق.ظ

Good data. Kudos!
when will generic cialis be available buy cialis uk no prescription achat cialis en itali cialis 5 mg we recommend cialis info we choice cialis pfizer india india cialis 100mg cost cialis 20 mg cialis price in bangalore buy cialis online cheapest
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:58 ب.ظ

Kudos, An abundance of posts.

cialis farmacias guadalajara cialis bula cialis canada cialis coupon where do you buy cialis tadalafil tablets cialis diario compra cialis 10mg prix pharmaci cialis for bph cialis vs viagra
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:54 ق.ظ

Seriously a good deal of useful advice!
enter site 20 mg cialis cost rx cialis para comprar cuanto cuesta cialis yaho only now cialis for sale in us cialis 10 doctissimo free generic cialis cialis tablets australia try it no rx cialis cialis generic availability cialis free trial
پنجشنبه 19 مهر 1397 11:39 ب.ظ

Nicely put, Regards.
buy levitra 10mg levitra online levitra 20 mg levitra generic generic levitra levitra prices levitra generic levitra 10 mg kopen levitra generic levitra 10 mg kopen
سه شنبه 10 مهر 1397 01:19 ب.ظ

Cheers. I value this.
cialis online holland comprar cialis 10 espa241a only now cialis for sale in us cialis super acti india cialis 100mg cost buy cialis uk no prescription india cialis 100mg cost cialis price in bangalore canadian drugs generic cialis cialis dosage
یکشنبه 8 مهر 1397 08:28 ق.ظ

Cheers, I appreciate it!
cialis reviews effetti del cialis tadalafil generic sublingual cialis online free generic cialis cialis sans ordonnance generic low dose cialis cialis pills price cialis wal mart pharmacy cialis pills
شنبه 31 شهریور 1397 10:04 ب.ظ

With thanks, I enjoy this.
best canadian pharmacy canada drugs online canada drugs online northwest pharmacies mail order cialis canadian pharmacy canadian online pharmacies rated candida viagra drugstore online reviews discount canadian pharmacies canada drug
چهارشنبه 28 شهریور 1397 11:06 ب.ظ

Thanks a lot, Wonderful information!
cialis baratos compran uk cialis great britain enter site very cheap cialis price cialis wal mart pharmacy cialis wir preise cialis generico milano cialis australia org cialis tablets for sale cialis y deporte cialis australian price
سه شنبه 27 شهریور 1397 08:01 ب.ظ

You've made your position extremely effectively..
cialis generika cialis super acti cialis tablets for sale warnings for cialis buy cialis uk no prescription cialis italia gratis ou acheter du cialis pas cher we use it cialis online store cialis 5mg prix tadalafil 5mg
چهارشنبه 14 شهریور 1397 01:38 ق.ظ

Truly quite a lot of amazing facts!
canada pharmacies account canadian mail order pharmacies canada pharmacies online prescriptions canadian government approved pharmacies trust pharmacy canada Northwest Pharmacy canadian rx are canadian online pharmacies safe canada medication list northwest pharmacies online
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی